onsdag, november 19, 2014

Har naturen ett egenvärde?

Lars Samuelsson tar i sin avhandling från 2008, The Moral Status of Nature: Reasons to Care for the Natural World - Svensk titel: Naturens moraliska status: Moraliska skäl för att visa naturen omtanke, upp frågan om naturen har ett egenvärde. Ska vi visa omsorg om naturen för dess egen skull? Eller ska vi rent instrumentellt se på naturen och dess produkter. Ser vi instrumentellt på naturen så har naturen inget värde i sig, utan har endast betydelse så länge naturen gör gott för människan. (Denna text finns även här).

Redan nu kan det avslöjas att Lars Samuelsson kommer fram till att naturen har ett egenvärde (Samuelsson vill dock kalla det direkt moralisk status i stället för egenvärde).  Johan Brännmark, Filosofiska institutionen vid Lunds Universitet, som var opponent när Lars Samuelsson la fram sin avhandling, menar att naturen inte har ett egenvärde. Hör gärna en intressant diskussion om detta på Sveriges Radios hemsida.

Johan Brännmark menar att det är svårt att se vad det i praktiken betyder att visa omsorg om naturen. Brännmark har en bra poäng här, eftersom naturen ändras hela tiden "naturligt" och eftersom det inte finns någon natur kvar på jorden som inte påverkats av människan. Och människan kommer även i fortsättningen påverka och förändra naturen. Och denna påverkan kan knappast alltid kallas onaturlig (men det finns påverkan som inte är "naturlig" och som går utanför de så kallade systemvillkoren, mer om detta nedan).

Lars Samuelsson menar att "visa omsorg" kan vara ett för starkt ord, däremot menar Samuelsson att vi har två starka skäl att vi ska bry oss om naturen för dess egen skull. 1) Naturen är så komplex. 2) Människan är beroende av naturen. Dessa skäl leder till att vi ska visa tacksamhet mot naturen, och denna omsorg, denna tacksamhet ska, enligt Samuelsson, visas oberoende om vi har direkt nytta av naturen.

Johan Brännmark menar att det inte är rationellt att visa tacksamhet mot något som inte har en egen vilja. Naturen har ingen vilja, och gör inget medvetet. Därmed är det inte möjligt visa tacksamhet mot objekt som naturen.

För Samuelsson är det inte viktigt att vi kallar förhållningssättet tacksamhet, utan att fokusera på att eftersom naturen är så komplex och eftersom människan är helt beroende av naturen så är det rationellt att vi som människosläkte känner något som kan jämföras med tacksamhet mot naturen, för dess egen skull.


Slutligen har undertecknad ett svar på frågan vad det skulle innebära att vi bry sig om naturen för dess egen skull. Det är inget eget svar, utan jag vill peka på att det finns så kallade systemvillkor som naturen måste hålla sig inom. Denna tanke framförs av bland annat Det Naturliga Steget (www.thenaturalstep.org) och formulerades i John Holmbergs avhandling från 1995: Socio-Ecological Principles and Indicators for Sustainability. Här kan du läsa mer Det Naturliga Steget och systemvillkoren. Eftersom vi därmed vet vad det innebär att bry sig om naturen så kan vi fastslå att naturen har ett egenvärde.

Inga kommentarer: