måndag, maj 15, 2017

Om vindkraft, fladdermöss och fåglar

Har hört Martin Green tala om vindkraft, fladdermöss och fåglar i november 2014, samt fredag den 12 maj 2017. 2014 antog man genom Greens forskning att i genomsnitt dör 2-3 fåglar per vindkraftverk per år. Mindre i slättlandskap och mer vid kusten (vid kusten kan upp till 100 fåglar per verk och år dö). Dessa siffror har uppdaterats i och med senare forskning (se senaste Vindvalsrapporten). Nu antas 5-10 fåglar per år per verk dödas. Då ska man samtidigt vara medveten om att dagens verk är större än de varit tidigare.


Totalt dör mellan 6 000 och 30 000 fåglar i Sverige av vindkraft (2014). Senare forskning visar att mellan 18 000 och 35 000 fåglar dör per år per verk (2017). Full utbyggnad av vindkraften (till 30 TWh/år) skulle därmed, rent statistik, döda mellan 30 000 och 60 000 fåglar per år per verk. Detta ska sättas i relation till hur många som dör annars i vårt samhälle (av vägar, fönsterrutor etc): 10 000 000 fåglar per år! Och då är inte de fåglar som dödas av våra katter med. Martin trodde att våra katter dödar ungefär 10 000 000 fåglar per år (2014; 2017). I Sverige häckar ung 150 miljoner fåglar, och på sensommaren finns det ungefär 500 miljoner fåglar i Sverige. Med andra ord ska dödandet av småfåglar i vindkraftverk sättas i relation till hur många som dör av trafiken, mot fönsterrutor och av katter.

Men det finns fåglar som bör skyddas från vindkraft eftersom de är så få, och det är främst våra rovfåglar. Fåglar som inte verkar vara "rädda" för vindkraft är just rovfåglar, men även måsar tärnor och kråkfåglar. Mellan 0,1 och 1 rovfågel per år per vindkraftverk dödas (2014, 2017). Vi har, enl Martin Green, 235 000 häckande rovfåglar i Sverige. Detta gör att mellan 0,5 % och 5 % av landets stora rovfåglar dödas av vindkrafter per år, eller 600-6000 rovfåglar per år (2014; 2017):
Rovfåglar som dödas av vindkraft per år

Det verkar inte vara så stort problem att fåglar dödas av vindkraftverk under själva flyttningen. Däremot bör man, enl Green, vid planeringen av vindkraft placera vindkraftverken väl så att påverkan på fåglar och fladdermöss minimeras när väl djuren är här. Gärna samlat i stora vindkraftsparker på lämpliga ställen (i stället för att ha få vindkraftverk på många många ställen). Detta för att reducera påverkan på främst rovfåglar (samt fladdermöss, som vi dock inte vet så mycket om; här bör försiktighetsprincipen gälla; mer om detta nedan). När "påverkan" nämns så är det inte bara det direkta dödandet av fåglar och fladdermöss som ska minimeras med en väl placering av vindkraftverk, utan även att för att minimera en försämrad livsmiljö för fåglar och fladdermöss.

Martin berättade även att det dödas mer fladdermöss (i genomsnitt 10-15 stycken per verk per år) än fåglar av vindkraften. Fladdermöss rör sig långa sträcker under en natt för att skaffa föda, 1,5 mil är inte ovanligt. Detta gör att man inte bara kan titta på närområdet för att se om det finns några ovanliga arter av vindkraft. Det är främst: Stor fladdermus, Trollfladdermus, Dvärgfladdermus och Nordlig fladdermus som ser höga vindkraftverk som"attraktiva" att söka mat vid under varma vindstilla sommarkvällar (däremot inte Barbastell). Dödandet av fladdermöss kan dock undvikas till 90 % om man stänger av verken på sensommarnätter när det är varmt och relativt vindstilla.  Kallas fladdermusläge, eller "batmode". Vilket (en del!?) tillståndsgivarna kräver sedan 2011 då detta blev känt (sammanfattning av rapport från 2011, samt uppdaterad rapport per 2017).

Mer om vindkraft, fåglar och fladdermöss i en del rättsfall, samt en kort film om detta ämne. Fladdermöss och fåglar har uppmärksammts bland annat i Hyllie i Malmö (mars 2017). Flöddermusarten barbastell har stoppat vindkraft på Nävlingeåsen i Hässleholms kommun (sept 2016) (vilket är märkligt eftersom just barbastell inte "dras till" vindkraftsverk, enl ovan).  Fladdermöss har även uppmärksammats norr om Tallberg (väster om Överkalix) (aug 2017).Inga kommentarer: