tisdag, januari 16, 2018

Bioenergi i form av GROT och i form av biodrivmedel

Sista tiden har vi kunna läsa om "krigföring" mot svensk energipolitik, gällande bioenergi/biobränsle, t ex i rubriker som: "Vissa krafter i EU-parlamentet vill se stora försämringar när det gäller möjligheten att producera förnybar energi såsom biodrivmedel från skogens produkter. Vi måste nu besvara krigföringen mot svensk miljöpolitik".

När man läser ovanstående och andra artiklar inom samma ämne är det svårt att se om det är biodrivmedel som står i fokus, eller om det är även bioenergi i form av uttag av grenar och toppar (GROT)? Kan någon ge mig ett svar?

Är det möjligt att potentialen för uttag av grenar och toppar (GROT) är stor, medan det är uttaget av bioenergi som ska bli biodrivmedel som EU-politiker vill begränsa?

Faktaruta:
Idag tas det ut 131 TWh bioenergi (av de totalt 411 TWh som används i Sverige under ett år). Det innebär att hela 32 % av vår totala energiförbrukning kommer från biobränsle, att jämföra med olja (inklusive diesel) som ligger på 30 %. Huvuddelen av den bioenergi vi använder kommer från skogen, år 2010 uppgick siffran till 85 %. Grot – grenar och toppar – är det största och viktigaste energisortimentet från skogen. Alla avverkningar passar inte för grotuttag. Största hindret är om marken är mycket mjuk, så att alla toppar och allt ris behövs för att skydda marken från körskador. Besvärlig terräng eller långt till bilväg kan också begränsa möjligheten att ta ut grot. (källa)
Skogsbränsleuttag vid slutavverkning:


Varför görs inte mer biodrivmedel? Nedan tas frågan upp, utan att besvaras:Nu har vi i Sverige ungefär 20 % biodrivmedel i våra drivmedel, men nästa 90 % importeras (källa)! Tas upp i ett radioinslag: "Sökandet efter skogens svarta guld". Mer borde produceras i Sverige, vilket även tas upp av Marie Anheden, RISE:

Marie Anheden, RISE, pratar förtjänstfullt om vad som skulle kunna göras. Men hur gör man egentligen i utlandet?, varifrån vi tar nästan 90 % av de biodrivmedel som används i Sverige.


Inga kommentarer: