lördag, januari 06, 2018

Miljöredovisning, miljönyckeltal och uppföljning av miljöarbete

Fick en fråga:
Jag driver på uppföljning o analys arbetet på X o saknar som sagt bra uppföljning gällande miljömålen. De ör också lite dåligt kommunicerade. Ska läsa in mig på huvudmannens västra X;s mål. Har du spontant någon forskningsartikel eller bra bok gällande miljöredovisning, miljönyckeltal, uppföljning mm?
Som vanligt tycker jag frågan är mer intressant än det svar jag ev kan leverera. Spontant kan jag själv tycka att jag borde ha  en: "forskningsartikel, en bra bok gällande miljöredovisning, miljönyckeltal" eller en utvecklad syn på hur miljöuppföljning kan gå till.


Men som "vanlig" controller sen 2001 som också fått "tampas med" miljönyckeltal är jag något luttrad. Miljöfrågan och miljöutmaningen är större än att kunna sammanfattas i några nyckeltal. Jag hart själv tagit initiativ till en artikel på Wikipedia "miljömål" som jag tror finns kvar (det var en del diskussion om den skulle finnas i början). Artikeln beskriver olika miljömål på olika "nivåer":


Samtidigt (och nu kommer jag motsäga mig själv) kan miljöfrågan sammanfattas i några nyckeltal, t ex andelen förnybara energibärare. En andel som innan 2050 i Sverige, om jag förstått statens mål rätt, ska bli 100 %. På samma sätt bör därmed alla organisationer, företag och individer också så snart som möjligt leva sina liv på 100 % förnybara energibärare (jag erkänner gärna att miljö-, och energifrågan ligger mig extra varmt om hjärtat).

Sen finns det förstås andra miljöutmaningar än energi- och klimatfrågan. Utmaningar som t ex kan fångas inom begreppet "The great acceleration" eller den tidsålder som människan skapat, antropocen.

Som många av er inser så är denna artikel inte färdig. Frågan var ju om jag har någon forskningsartikel, en bra bok gällande miljöredovisning, miljönyckeltal eller en utvecklad syn på hur miljöuppföljning kan gå till? Den frågan är ännu så länge obesvarad! (förhoppningsvis kommer mer text här...).


Inga kommentarer: