måndag, december 12, 2022

Potential för ny vindkraft i södra Sverige

Det finns potential för ny vindkraft i södra Sverige. Ska stor mängd effekt tillföras elsystemet är det främst havsbaserad vindkraft som är möjlig att bygga i närtid. Det finns flera projekt "på gång". Några är:
Siffrorna ovan kan jämföras med hela Skånes elbehov som ligger kring 13 TWh/år (källa).


Det finns en bra beskrivning av ovanstående på Skåne vindkraftsakademis sida:Arkona (1), Triton (3) och Skånes havsvindpark (1, 2 och 3!?) ligger nära varandra (gulmarkerat nedan):

Ännu en sammanställning över havsvindkraft i södra Sverige har gjorts av Dagens Industri: 


Det är säkert möjligt att prognostisera hur långt det är kvar för att ta fram villkor för ovanstående projekt och därmed få miljötillstånd och därmed börja en upphandling. Skåne Havsvindpark har fått ja av Länsstyrelsen (men "tillsvidare" nej av försvaret). Det är möjligt att något/några projekt inte kommer att få tillstånd (se t ex "Rädda Hallandskusten"). Men i så fall är det förhoppningsvis möjligt att bilda konsensus kring när det inte är möjligt att bygga havsbaserad vindkraft. Vi har t ex säkert mycket att lära av Blekinge offshore som fick nej år 2016, men där det sedan har gjorts ett omtag - nu har vi "nya" Blekinge offshore på gång. Bland annat har placering och antal verk förändrats. Vi har mycket att lära av "tidigare" nej, för att kunna gå framåt.


Nedan visas vindkraftsverk enl Vindbrukskollen, och här ett försöka att sammanfatta de olika stegen som vindkraftsprojektörer (ev) går igenom för att få upp vindkraftsverk (käla Vindbrukskollen och 4C Offshore -karta):  

Inga kommentarer: