onsdag, februari 15, 2017

Kvalitetsgranskning av MKB

Kvalitetsgranskning av MKB

En MKB ska vara relevant (innefatta analys, fokusera på signifikanta aspekter etc) och transparent (beskriva metoder och osäkerheter etc). Detta för att olika aktörer ska veta/förstå och kunna bedöma/värdera, komma överens och besluta på bra sätt. Nedan beskrivs två checklistor (eller "package") för att kunna bedöma en MKB-rapport på ett systematiskt sätt, Lee-Colley package och IAU Review Package.

Lee-Colley package

Ett par personer att hålla i handen är Lee-Colley "package" 1999/2004:
1. Projekt 2. Impacts 3. Alternativ 4. Presentation:
I Lee-Colley (2004) visas "The assessment pyramid (environmental statements)":
List of assessment symbol (environmental statements):

Här en länk till dokument med Lee-Colleys checklista som går att redigera (Lee-Colley 2004)

IAU Review Package

 Sen har vi IAU Environmental Impact Statement Review Package (IAU, Oxford Brookes University, rev 2011):

1. Description of the principal features of the projekt, land requriment, project inpupts, residus andemissions.
2. Description of the  environment, the area occupied by the surrounding the project, baseline conditions.

3. Scoping, consultation, and impact identifications.
4. Prediction of magnitude of impacts, and evalution of impact significance, methods and data.

5. Alternatives.
6. Mitigation and monitoring. Description af mitigation measure, commitment to mitigation and monitoring, Environmental effects of mitigation.

7. Non-technical summary.
8. Organisation and presentation of information.

 Alla dessa kriterier har förts över till en mall:

För att enklare kunna väga samma betyg så satte vi A=6, B=5 osv till F=1. Detta resulterade i nedanstående sammanvägda bild för ESS:s MKB:


De minimum krav ("minimum requirements" som ställs finns i en "Collation sheet":

På slutet hur en sammanställning av ovanstående kan se ut per 7 mars 2017:

Review av ESS:s MKB

En rapport (10 sid, rapport i pdf-format) av granskningen av ESS:s MKB, utifrån IAU Environmental Impact Statement Review Package, har gjorts:


Att läsa mer
Poder, T. & Lukki, T. (2011) A critical review of checklist-based evaluation of environmental impact statements, Impact Assessment and Project Appraisal, 29(1), ss. 27-36. DOI: http://dx.doi.org/10.3152/146155111X12913679730511.

Inga kommentarer: