måndag, februari 27, 2017

Med rätt villkor kan förnybar elenergiproduktion byggas ut

Både vinkraftsbranschen och bolag med kraftvärme tävlar nu om att bygga ut förnybar elenergiförsörjning. Kul! Båda skulle kunna bygga ut en kapacitet som motsvarar ytterligare mer än 10 TWhel/år. Nedan inledningen av en artikel publicerad den 24 februari 2017 i Dagens Samhälle:
En känd författare ;>) påpekade redan 1994 poängen med biobränsleeldade kraftvärmeverk.

Vindkraften har de sista 10 åren ökat från nästan ingenting till att nu årligen producera 10 TWh el per år. För tio år sedan fanns bara några hundra vindkraftverk i Sverige, i början av år 2017 är de fler än 3 300 stycken (källa Energiföretagen.se). Både vindkraftsbranschen och kraftvärmebranschen (om ni tillåter uttrycket) har dock stannat av det sista året. Installerad vindkrafteffekt 2016, 605 MW (källa Energiföretagen.se):Inga kommentarer: