måndag, februari 13, 2017

Pierenta

Vi fick som konsulter i uppdrag att identifiera alternativ, avgränsa system, identifiera de viktigaste potentiella effekterna för miljön, samhälle och naturresurser när ett gruvföretag, AURO, har för avsikt att etablera sig i Pierenta och där bryta bly och zink (hela uppgiften):Rapport som tagit fram. Nedan presenteras, under nio minuter, resultatet av Pierenta Consultings undersökningar i Pierenta (pdf-format, open-document, open-document på drivebildspel). Det är förutsättningarna för gruvföretaget AURO att bryta bly och zink som undersökts. Nedan en presentation på ung nio (9) minuter:

Det kan även ses som tillämpning av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) på ett gruvutvecklingsprojekt inom en MKB kurs i Lund våren 2017. (kort URL hit)


Inga kommentarer: