torsdag, februari 09, 2017

Miljöbedömningar av planer och program

 (strategisk) Miljöbedömningar (SMB) av planer och program med Lars Emmelin

Miljöbedömningar av (kommunala) planer och program utgår från Dir 2001/42/EG (html, pdf); MB 6 kap 11-18 §§.

Formella begrepp
Miljöbedömning (proceduren)
MKB (dokumentet) direktivets benämning "miljörapport".

I program och ÖP avgörs OM något ska utföras. I detaljplan och bygglovs projekt-MKB avgörs Vem som gör något.

Några delvis överlappande myter om miljöbedömning (MB):


Strategisk MB (SEA) är MKB (EIA) på en högre nivå. Nej!
Konsekvenser av en plan kan förutses exakt. Nej.
Planering börjar med alternativsökning (alt are at he heart of SEA). Nej.
Goda intentioner leder till goda resultat. INTE alltid!
"Avoidane syndrome" - Pro forma bedömning: möjliga alternativ är låsta, eller konstrueras i eftehand.
Målet med behovsbedömning är att undvika att göra MB.
Checklistor i samråd på "problem som kommer att lösas". Peggy Lermans begrepp "Fonsi" (findings of No Significant Impact).

Samråd är den viktigaste mekanismen för kvalitetsgranskning.

Vindkraft
  • enbart kommunala vindplaner
  • utbyggnaden sker utan plan
  • lovgivning och bedömning objektvis
I detaljplaner (DP) borde det finnas ung 10 % MB, det finns i 8 %; och stickprov visar att det är låg kvalitet på MB (alternativ saknas; hänvisar till högre nivåer (ÖP)). Dock väl gjordea MB av seriösa konsulter.

I översiktsplaner (ÖP) ska det ingå MB men görs ofta sent och "pro forma". Alternativ saknas, eller hänvisar till lägre nivåer. Men miljödomstolar hänvisar i ökad omfattning till ÖP.

I miljöbedömning av nationell plan för transportsystemet 2018-2019, den 7 feb 2017 hölls en dialog i syd om planen (PP-material). I detta PP-material visas bl a prioriterade samhällsutmaningar:


Exemplet till byggnation, ritad av Gert Wingårdh, vid Kilströmskajen i Karlskrona (källa):

Läge i planeringen. Saknar dock, enl Lars Emmelin, stöd i gällande ÖP och strider mot kommunal policy.


Fundamentala problem enl Lars Emmelin (källa)
Dessa tankar finns  Emmelin L (2017) Reflections on a dysfunctional SEA-system: the case of Swedish spatial planning (hela boken, att köpa).  

Lars Emmelin och Peggy Lerman har tagit fram följande tankemodell "Två paradigm i styrning av landskapet":
Till sist en tänkvärd modell, "Five filters between policy and impact", av Lars Emmelin (källa):Annat material av Lars Emmelin på samma tema (miljöbedömningar av planer..., här1, här2;

Inga kommentarer: